ALGEMENE VOORWAARDEN


Ons doel is om al onze klanten tevreden en blij te houden met ons en onze producten.

We doen altijd ons uiterste best om ervoor te zorgen dat onze producten en onze communicatie met jou correct zijn.

Als er iets niet werkt, zullen we ons best doen om dit te corrigeren.

Hieronder vind je onze voorwaarden.

Aankoop
Prijzen
Btw-vrij voor bedrijven binnen de EU
Verzendkosten
Levering
Ongewenste goederen retourneren – alleen EU-consumenten
Garantie / Klachten
Betalingen
• Fout bij levering
Transportschade
Onleverbare pakketten
Geheimhouding persoonsgegevens
Cookies
Overmacht
Contactgegevens

AANKOOP

Wanneer je een bestelling plaatst, ontvang je een e-mail ter bevestiging van je bestelling. Deze e-mail is slechts een bevestiging en vormt geen aanvaarding van je bestelling. Een contract tussen ons, voor de aankoop van de goederen, komt pas tot stand nadat je betaling door ons is goedgekeurd en we je creditcard of bankpas hebben gedebiteerd.

Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat alle gegevens, beschrijvingen en prijzen die op deze website worden weergegeven, juist zijn, kunnen er nog altijd fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van goederen die je hebt besteld, zullen we je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en je de mogelijkheid bieden om je bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs of om deze te annuleren. Als je annuleert en je hebt de goederen al betaald, ontvang je volledige terugbetaling.

Elke speciale aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

PRIJZEN

Je kunt kiezen of je de prijzen in EUR of SEK wilt weergeven.
Je kunt er ook voor kiezen om de prijzen met of zonder btw in de webshop weer te geven.

Klanten binnen EU-landen zullen de btw moeten betalen.

Voor klanten buiten de EU wordt er geen btw in rekening gebracht aangezien dit export is. Houd er rekening mee dat je verantwoordelijk bent voor het betalen van invoerrechten en btw als deze in je land in rekening worden gebracht.

De prijs verandert bij het afrekenen wanneer je je land kiest. Binnen de EU betaal je de btw. Buiten de EU wordt het ingehouden.

BTW-VRIJ VOOR BEDRIJVEN BINNEN DE EU

Bij zakelijke klanten binnen de EU met een geldig EU btw-nummer, wordt er geen btw in rekening gebracht.

VERZENDKOSTEN

De verzendkosten zijn gebaseerd op het totale gewicht van het product en de gekozen verzendmethode.
De exacte verzendkosten worden weergegeven bij het afrekenen wanneer je de verzendmethoden en je land selecteert.

Gratis verzending voor alle EU-bestellingen boven de EUR 100!

LEVERING

Alle artikelen met de status ""op voorraad"" zijn op voorraad in ons eigen magazijn voor directe levering.

In geval van vertraging wordt je op de hoogte gesteld door onze klantenservice en heb je het recht om je bestelling zonder kosten te annuleren.

Bestellingen die vóór 12.00 uur door ons worden ontvangen, worden dezelfde dag nog door ons verzonden.

Levering binnen de EU wordt verzonden door FedEx International Economy, UPS, DHL of vergelijkbaar.

De levertijd voor de meeste Europese landen is ongeveer 2-6 dagen. Hier zie je de exacte levertijd. Dit is voor artikelen die op voorraad zijn.

Je ontvangt van ons een e-mail met het trackingnummer van je pakket zodra we je bestelling hebben verzonden.

Wij bieden een transportverzekering en dragen het risico van schade en verloren goederen totdat het pakket je bereikt.

ONGEWENSTE GOEDEREN RETOURNEREN – ALLEEN EU-CONSUMENTEN

In de EU heb je het recht om je online aankopen binnen 14 werkdagen te herroepen.

Herroepingsrecht
Je hebt het recht deze overeenkomst/bestelling binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

Afkoelperiode
De herroepingstermijn van 14 dagen gaat in vanaf de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het laatste stuk fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons informeren op:
3D-Prima / Prima Printer Nordic AB
Kantyxegatan 25 F
213 76 MALMÖ
ZWEDEN
www.3dprima.com • info@3dprima.com • Tel: + 46 40 684 97 90

over je beslissing om deze bestelling/overeenkomst te herroepen door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail).

Je kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier hieronder voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Deadline
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat je je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn verstreken is.

Gevolgen van opzegging
Als je het contract annuleert, zullen wij je alle betalingen terugbetalen die we van je hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u een ander type levering kiest dan de goedkoopste vorm van de standaardlevering die door ons wordt aangeboden).
Wij kunnen een aftrek doen op de vergoeding voor waardeverlies van geleverde goederen, als het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door jou.
We zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan –
(a) 14 dagen na de dag dat we de geleverde goederen van je terug hebben ontvangen, of
(b) (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop je het bewijs levert dat je de goederen hebt teruggezonden, of
(c) als er geen goederen zijn geleverd, 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van je beslissing om dit contract te annuleren.
We zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zijn er voor jou geen kosten verbonden aan de terugbetaling.

Behoud van vergoeding
We mogen wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben teruggekregen of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Teruggave van goederen
Je stuurt de goederen terug of overhandigt ze aan ons zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop je je herroeping van dit contract aan ons meedeelt. De deadline wordt gehaald als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Retourkosten:
Het terugzenden van de goederen is op eigen kosten.

Aansprakelijkheid van de consument voor verminderde waarde van de goederen
Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als dat het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Herroepingsformulier

(dit formulier alleen invullen en terugsturen als je je bestelling wenst te herroepen)


Aan:
3D-Prima / Prima Printer Nordic AB
Kantyxegatan 25 F
213 76 MALMÖ
ZWEDEN
www.3dprima.com • info@3dprima.com

- Ik/wij (*) deel/delen (*) hierbij mee dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen/diensten (*) wil herroepen:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Besteld op (*) ___________ / ontvangen op (*) ______________________

Naam consument _________________________________________

Adres van de consument _________________________________________

______________________________________________________________________________

Handtekening consument _________________________
(alleen als dit op papier wordt gemeld).


Datum _________________________


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

GARANTIE / KLACHTEN

Op al onze producten heb je 1 jaar garantie. Let op: dit geldt niet voor wat als normale slijtage wordt beschouwd.

We raden je aan om ons uitgebreide serviceplan voor alle 3D-printers te kopen, aangezien dit een complex product is met veel bewegende delen.

De garantie houdt in dat we het defecte product binnen de garantieperiode repareren of vervangen als het niet is beschadigd door verkeerd gebruik.
Bij het afhandelen van fouten of verkeerd ingestelde producten, brengen wij je de servicekosten in rekening. Dit geldt ook als wij niets aan het product kunnen vinden of als je zelf de schade hebt veroorzaakt. De productgarantie is niet van toepassing op storingen die optreden tijdens of na wijziging van de functionaliteit en het uiterlijk, zoals refurbishment, upgrade of andere modificaties van het product zonder schriftelijke toestemming van 3D Prima.

Als je een garantieprobleem hebt en je wilt een klacht indienen, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk reageren om tot een goede oplossing te komen. Als een product moet worden geretourneerd, geven we je een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) en instructies.

BETALINGEN

Kredietkaart
3D Prima handelt beveiligde creditcardbetalingen af in samenwerking met Paypal. Je kunt betalen met je VISA, Matercard of American Express.

Je hoeft geen PayPal-rekening te hebben om met VISA, Matercard of American Express te betalen.

Creditcard is een veilige manier van betalen voor jou als klant. Het verkopende bedrijf zal nooit kennis krijgen van je creditcard- of accountgegevens. Deze informatie wordt veilig via Paypal naar je bank omgezet naar een versleutelde link.

Als je een artikel retourneert, wordt het teruggestort op jouw bank- of creditcardrekening.

PayPal
Als je een PayPal-account hebt, kun je daar ook inloggen en betalen.

Fout bij levering
Als er iets mis is met de levering, zoals een verkeerd of beschadigd product, neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice. Deze fout moet binnen een redelijke termijn aan ons worden gemeld.

TRANSPORTSCHADE

Zichtbare schade aan de goederen moet bij ontvangst van het pakket direct worden gemeld aan het transportbedrijf (normaalgesproken FedEx). Verborgen transportschade moet direct na ontdekking worden gemeld.

ONLEVERBARE PAKKETTEN

Als artikelen aan ons worden geretourneerd omdat het niet afgeleverd kon worden vanwege onjuiste of onvoldoende adresgegevens, of als het na meerdere bezorgpogingen niet lukte, zullen we ofwel:
1. Opnieuw verzenden naar een juist/nieuw adres.
2. of gedeeltelijke terugbetaling doen, min de extra kosten (verzend-, retour- en verwerkingskosten)

GEHEIMHOUDING PERSOONSGEGEVENS

Bij het plaatsen van een bestelling of het registreren als klant slaan wij je persoonlijke gegevens op. Door te bestellen, accepteer je dat we de informatie opslaan die we nodig hebben om de afhandeling van je bestelling te voltooien en je de beste service te bieden die je van ons kan verwachten.

We behouden ons het recht voor om met je te communiceren met betrekking tot marketingdoeleinden door middel van onze e-mailnieuwsbrief, als je hiermee hebt ingestemd tijdens de registratie. Als je geen nieuwsbrief wenst te ontvangen, kun je je altijd uitschrijven.

3D Prima zal geen persoonlijke informatie aan derden verstrekken. Volgens de Zweedse wet van de omgang met persoonsgegevens, kun je een uittreksel krijgen van alle gegevens die we van jou hebben opgeslagen en, als deze niet relevant zijn, kun je ons vragen om de informatie te verwijderen. Als je het uittreksel wilt hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.

Om de betalingsmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen wij bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven. Klarna kan daardoor beoordelen of je in aanmerking komt voor hun betalingsmethoden en deze betalingsmethoden voor jou personaliseren. Jouw overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna's eigen privacybeleid.

COOKIES

3D Prima gebruikt cookies om een goede winkelervaring te bieden. Cookies worden om een aantal redenen gebruikt en stellen ons onder andere in staat om de inhoud van je winkelwagentje en de informatie die nodig is bij het inloggen te verwerken. We gebruiken cookies ook om onze marketing te analyseren en te optimaliseren. Als je webbrowser is ingesteld om geen cookies te accepteren, kun je de webshop niet gebruiken. Als dat het geval is, kun je deze instelling eenvoudig wijzigen.

OVERMACHT

Een partij is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van deze Overeenkomst voor de periode dat een dergelijke tekortkoming of vertraging te wijten is aan oorzaken buiten haar redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlog, stakingen of arbeidsgeschillen , embargo's, overheidsopdrachten of andere gevallen van overmacht.

CONTACTGEGEVENS

Prima Printer Nordic AB
Kantyxegatan 25 F
213 76 MALMÖ
ZWEDEN

Tel: + 46 40 684 97 90
info@3dprima.com

Registreringsnummer: 556957-2927
BTW nr: SE556957292701

Geregistreerde bedrijfsnaam: Prima Printer Nordic AB
CEO: Jacob Mårtensson
Maatschappelijke zetel: Malmö, Zweden
Bank: Nordea

;CNC & LaserEngraving