PRIVACYBELEID


1. EEN OVERZICHT VAN GEGEVENSBESCHERMING

ALGEMEEN

Hieronder volgt een eenvoudig overzicht van wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt wanneer je onze website bezoekt. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vind je in ons privacybeleid hieronder.


GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De op deze website verzamelde gegevens worden verwerkt door de websitebeheerder. De contactgegevens van de exploitant zijn te vinden in de vereiste juridische kennisgeving van de website.


Hoe verzamelen we jouw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer je deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die je invult op een contactformulier.


Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer je de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem die je gebruikt of wanneer je de pagina hebt geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra je op onze website komt.


Waar gebruiken we jouw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website goed te laten functioneren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.


Welke rechten heb je met betrekking tot jouw gegevens?

Je hebt altijd het recht om kosteloos informatie over jouw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling op te vragen. Je hebt ook het recht om te vragen dat deze worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Je kunt ten allen tijde contact met ons opnemen via het adres in de juridische kennisgeving als je nog vragen hebt over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. Je kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.


ANALYTICS EN HULPMIDDELEN VAN DERDEN

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses worden gemaakt van je surfgedrag. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van je surfgedrag is doorgaans anoniem, d.w.z. we kunnen je aan de hand van deze gegevens niet identificeren. Je kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.


Je kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Hieronder informeren wij jou hoe je je opties in dit verband kunt uitoefenen.


2. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE

GEGEVENSBESCHERMING

De beheerders van deze website nemen de bescherming van je persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen je persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en van het privacybeleid.


Als je deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.


Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van je gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


KENNISGEVING BETREFFENDE DE PARTIJ DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DEZE WEBSITE


De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:


Jacob Mårtensson

Prima Printer Nordic AB

Kantyxegatan 25 F

213 76 MALMÖ

ZWEDEN


Telefoon: + 46 40 684 97 90

E-mail: info@3dprima.com


De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).


INTREKKING VAN JOU TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met jou uitdrukkelijke toestemming. Je kunt jou toestemming ten allen tijde met toekomstig effect intrekken. Een informele e-mail waarin dit verzoek wordt gedaan, is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we je verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.


RECHT OM KLACHTEN IN TE DIENEN BIJ REGELGEVING

Als de wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden, kan de betrokken persn een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor zaken die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse staat waarin ons bedrijf zijn hoofdkantoor heeft. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt je via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.


RECHT OP DATA DRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van jou toestemming of ter uitvoering van een contract, automatisch in een standaard formaat aan jou of aan een derde partij te laten leveren. Als je een directe overdracht van gegevens wilt aan een andere verantwoordelijke, dan gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.


SSL- OF TLS-ENCRYPTIE

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die je ons als beheerder van de site stuurt. Je herkent een versleutelde verbinding in de adresregel van je browser wanneer deze verandert van ""http://"" in ""https://"" en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van je browser.


Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die je aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.


VERSLEUTTE BETALINGEN OP DEZE WEBSITE

Als je een contract aangaat waarbij je ons jouw betalingsgegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer voor automatische incasso's) moet sturen, hebben wij deze gegevens nodig om je betaling te verwerken.


Betalingstransacties met gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen alleen via versleutelde SSL- of TLS-verbindingen. Je herkent een versleutelde verbinding in de adresregel van je browser wanneer deze verandert van ""http://"" in ""https://"" en het slotpictogram in je browserregel zichtbaar is.


In het geval van versleutelde communicatie kunnen eventuele betalingsgegevens die je ons verstrekt niet door derden worden gelezen.


INFORMATIE, BLOKKEREN, VERWIJDEREN

Zoals toegestaan door de wet, heb je het recht om te allen tijde gratis informatie te krijgen over jouw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de oorsprong, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Ook heb je het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Je kunt ten allen tijde contact met ons opnemen via het adres in onze juridische kennisgeving als je nog vragen hebt over het onderwerp persoonsgegevens.


OPOSITIE TEGEN PROMOTIONELE E-MAILS

We verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgevingsvereisten van de website met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal dat niet uitdrukkelijk is aangevraagd. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen indien ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.


3. GEGEVENSBESCHERMING VERANTWOORDELIJKE

WETTELIJKE GEGEVENSBESCHERMING VERANTWOORDELIJKE


We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.


Jacob Mårtensson

Kantyxegatan 25 F

213 76 MALMÖ

ZWEDEN


Telefoon: + 46 40 684 97 90

E-mail: info@3dprima.com


4. GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

COOKIES

Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer en door je browser worden opgeslagen.


De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde ""sessiecookies"". Ze worden automatisch verwijderd na je bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van je apparaat totdat je ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om je browser te herkennen bij een volgend bezoek aan de site.


Je kunt je browser configureren om jou te informeren over het gebruik van cookies, zodat je per geval kunt beslissen of je een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan je browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van je browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.


Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die je wilt gebruiken (zoals het winkelwagentje), worden opgeslagen in overeenstemming met art. 6 lid 1, letter f van DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een geoptimaliseerde service te garanderen die vrij is van technische fouten. Als er ook andere cookies (zoals die worden gebruikt om jou surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in dit privacybeleid.


SERVERLOGBESTANDEN

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die je browser automatisch naar ons verzendt in ""serverlogbestanden"". Dit zijn:


  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.


Grondslag voor gegevensverwerking is art. 6 (1) (f) DSGVO, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.


CONTACTFORMULIER

Mocht je ons via het contactformulier vragen stellen, dan verzamelen wij de op het formulier ingevulde gegevens, inclusief de door jou verstrekte contactgegevens, om je vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder jouw toestemming.


We zullen daarom alle gegevens die je op het contactformulier invoert alleen verwerken met jouw toestemming volgens art. 6 (1)(a) DSGVO. Je kunt je toestemming ten allen tijde intrekken. Een informele e-mail waarin dit verzoek wordt gedaan, is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we jou verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.


We bewaren de gegevens die je op het contactformulier verstrekt totdat je om verwijdering verzoekt, jou toestemming voor opslag intrekt of het doel van de opslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat aan je verzoek is voldaan). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, blijven onaangetast door deze bepaling.


REGISTRATIE OP DEZE WEBSITE

Je kunt je op onze website registreren om toegang te krijgen tot extra functies die hier worden aangeboden. De invoergegevens worden alleen gebruikt voor het gebruik van de betreffende site of dienst waarvoor je je hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we jou registratie afwijzen.


Om je te informeren over belangrijke wijzigingen, zoals die in het kader van onze site of technische wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven.


We verwerken de gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt alleen op basis van jou toestemming volgens art. 6 (1)(a) DSGVO. Je kunt je toestemming ten allen tijde met toekomstig effect intrekken. Een informele e-mail waarin dit verzoek wordt gedaan, is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we jou verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.


We zullen de gegevens die tijdens de registratie zijn verzameld, behouden zolang je geregistreerd blijft op onze website. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.


OPMERKINGEN PLAATSEN OP DEZE WEBSITE

Als je de reactiefunctie op deze site gebruikt, wordt het tijdstip waarop je de reactie hebt gemaakt en je e-mailadres samen met je reactie opgeslagen, evenals je gebruikersnaam, tenzij je anoniem plaatst.


Hoe lang worden opmerkingen bewaard

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen moeten worden verwijderd (laster, enz.).


Legale basis

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van jou toestemming volgens Art. 6 (1) (a) DSGVO. Je kunt je toestemming ten allen tijde met toekomstig effect intrekken. Een informele e-mail waarin dit verzoek wordt gedaan, is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we jou verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.


VERWERKING VAN GEGEVENS (KLANT- EN CONTRACTGEGEVENS)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om juridische relaties met ons aan te gaan of te wijzigen (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 (1) (b) DSGVO, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract. We verzamelen, verwerken en gebruiken jou persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om je toegang te geven tot onze service of om jou hiervoor te factureren.


Verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.


GEGEVENS OVERGEDRAGEN BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN CONTRACT MET ONLINE WINKELS, DETAILHANDELAARS EN POSTORDER

We verzenden persoonlijk identificeerbare gegevens alleen aan derden voor zover dit nodig is om aan de voorwaarden van je contract te voldoen, bijvoorbeeld aan bedrijven die zijn belast met het leveren van goederen op jou locatie of aan banken die zijn toevertrouwd om je betalingen te verwerken. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden doorgegeven, tenzij je hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Je gegevens worden zonder jou uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden.


Grondslag voor gegevensverwerking is art. 6 (1) (b) DSGVO, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

5. ANALYTICS EN RECLAME

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ""cookies"". Dit zijn tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen en die een analyse maken van het gebruik van de website door jou. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over je gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.


Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.


IP-anonimiseren

We hebben de functie IP-anonimiseren op deze website geactiveerd. Je IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te evalueren, om een rapport over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door je browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard.


Browser-plug-in

Je kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in je browser te selecteren. We willen je er echter op wijzen dat dit ertoe kan leiden dat je niet van de volledige functionaliteit van de website kunt genieten. Je kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over je gebruik van de website (incl. je IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.


Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens

Je kunt het verzamelen van je gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat je gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Schakel Google Analytics uit.


Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.


Uitbestede gegevensverwerking

We hebben een overeenkomst met Google gesloten voor de uitbesteding van onze gegevensverwerking en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.


Demografische gegevensverzameling door Google Analytics


Deze website maakt gebruik van de demografische kenmerken van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van je interesses gebaseerde op advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze verzamelde gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke individuele persoon. Je kunt deze functie op elk moment uitschakelen door de advertentie-instellingen in je Google-account aan te passen of je kunt het verzamelen van je gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in de sectie ""Weigering van gegevensverzameling"".


GOOGLE ADSENSE

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het opnemen van advertenties van Google Inc. (""Google""). Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.


Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde ""cookies"", dit zijn tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van de manier waarop je de website gebruikt. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Via deze web beacons kan informatie zoals het bezoekersverkeer op deze pagina's worden geëvalueerd.


De informatie die door cookies en web beacons worden gegenereerd met betrekking tot jou gebruik van deze website (inclusief je IP-adres) en de levering van advertentieformaten, worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractpartijen van Google. Google zal je IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens die je hebt opgeslagen.


AdSense-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.


Je kunt de installatie van cookies voorkomen door je browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Houd er rekening mee dat je in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de verwerking van gegevens die op jou betrekking hebben en door Google worden verzameld zoals beschreven en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

GOOGLE ANALYTICS-REMARKETING

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaat overschrijdende mogelijkheden van Google AdWords en DoubleClick. Deze dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.


Deze functie maakt het mogelijk om doelgroepen voor promotionele marketing gemaakt met Google Analytics Remarketing te koppelen aan de cross-device mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Hierdoor kunnen advertenties worden weergegeven op basis van je persoonlijke interesses, geïdentificeerd op basis van je eerdere gebruik en surfgedrag op het ene apparaat (bijvoorbeeld je mobiele telefoon), op andere apparaten (zoals een tablet of computer).


Nadat je toestemming hebt gegeven, koppelt Google hiervoor je web- en app-browsegeschiedenis aan je Google-account. Op die manier kan elk apparaat dat inlogt op je Google-account dezelfde gepersonaliseerde promotionele berichten gebruiken.


Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID's van gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen voor advertentiepromotie op verschillende apparaten te definiëren en te creëren.


Je kunt je permanent afmelden voor remarketing/targeting via verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties in je Google-account uit te schakelen; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.


De aggregatie van de gegevens die in je Google-accountgegevens zijn verzameld, is uitsluitend gebaseerd op jou toestemming, per art. 6 (1) (a) DSGVO. Voor gegevensverzamelingsbewerkingen die niet zijn samengevoegd met je Google-account (bijvoorbeeld omdat je geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op Art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van anoniem gebruikersgedrag voor promotionele doeleinden.


Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.


GOOGLE ADWORDS EN GOOGLE CONVERSIETRACKING

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (""Google"").


Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we zogenaamde conversietracking. Wanneer je op een advertentie klikt die wordt aangeboden door Google, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die je internetbrowser op jouw computer opslaat. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van de gebruiker. Mocht de gebruiker bepaalde pagina's van de website bezoeken en de cookie is nog niet verlopen, dan kan Google en de website zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is gegaan.


Elke Google AdWords-adverteerder heeft een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de website van een AdWords-adverteerder. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor de AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een tagpagina voor het bijhouden van conversies. Adverteerders verkrijgen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als je niet wilt deelnemen aan tracking, kun je je hiervoor afmelden door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig uit te schakelen door je browserinstellingen te wijzigen. Als je dit doet, wordt je niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.


Conversiecookies worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.


Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking: https://www.google.de/policies/privacy/.


Je kunt je browser configureren om je te informeren over het gebruik van cookies, zodat je per geval kunt beslissen of je een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan je browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van je browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.


GOOGLE RECAPTCHA

We gebruiken ""Google reCAPTCHA"" (hierna ""reCAPTCHA"") op onze websites. Deze dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (""Google"").


reCAPTCHA wordt gebruikt om te controleren of de gegevens die op onze website zijn ingevoerd (zoals op een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijvoorbeeld IP-adres, hoe lang de bezoeker op de website is of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.


De reCAPTCHA-analyses vinden volledig op de achtergrond plaats. Websitebezoekers worden er niet op gewezen dat een dergelijke analyse plaatsvindt.


De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 (1) (f) DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn site tegen onrechtmatig geautomatiseerd crawlen en spam.


Ga voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google naar de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/ android.html.


FACEBOOK PIXEL

Onze website meet conversies met behulp van bezoekersactiepixels van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (""Facebook"").


Hiermee kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt om de website van de provider te bereiken. Dit maakt een analyse mogelijk van de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en hun toekomstige optimalisatie.


De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitanten van deze website en we kunnen deze niet gebruiken om conclusies te trekken over de identiteit van onze gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, die een verbinding kan maken met jouw Facebook-profiel en die de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, zoals bepaald in het privacybeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op zowel Facebook als op sites van derden. We hebben geen controle over hoe deze gegevens worden gebruikt.


Bekijk het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over het beschermen van je privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.


Je kunt de remarketingfunctie voor aangepaste doelgroepen ook deactiveren in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Je moet eerst inloggen op Facebook.


Als je geen Facebook-account hebt, kun je je afmelden voor op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF GEGEVENS

Als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat je de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat je akkoord gaat met het ontvangen van deze nieuwsbrief. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te versturen en geven deze niet door aan derden.


We zullen daarom alle gegevens die je op het contactformulier invoert alleen verwerken met jouw toestemming volgens art. 6 (1) (a) DSGVO. Je kunt de toestemming voor het opslaan van jou gegevens en e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, b.v. via de link ""uitschrijven"" in de nieuwsbrief. De gegevens die zijn verwerkt voordat we jou verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.


De gegevens die bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden verstrekt, worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat je jouw abonnement opzegt, waarna deze gegevens worden verwijderd. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

MAILCHIMP

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Deze dienst wordt aangeboden door Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.


MailChimp is een dienst die de verspreiding van nieuwsbrieven organiseert en analyseert. Als je gegevens (bijv. je e-mailadres) verstrekt om je te abonneren op onze nieuwsbrief, worden deze opgeslagen op MailChimp-servers in de VS.


MailChimp is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. De Privacy Shield is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS om naleving van de Europese privacynormen in de Verenigde Staten te waarborgen.


We gebruiken MailChimp om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Wanneer je een e-mail opent die is verzonden door MailChimp, maakt een bestand in de e-mail (een web beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen wij bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links je klikt. Daarnaast wordt technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan een specifieke ontvanger. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van onze nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op jouw interesses.


Als je niet wilt dat je gebruik van de nieuwsbrief door MailChimp wordt geanalyseerd, moet je je afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor plaatsen we een link in elke nieuwsbrief die we versturen. Je kunt je ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.


De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 (1) (a) DSGVO. Je kunt je toestemming ten allen tijde intrekken door je af te melden voor de nieuwsbrief. De gegevens die zijn verwerkt voordat we jou verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.


De gegevens die bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden verstrekt, worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat je je abonnement opzegt, waarbij deze gegevens worden verwijderd van onze servers en die van MailChimp. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.


Zie het privacybeleid van MailChimp op https://mailchimp.com/legal/terms/ voor meer informatie.


Afsluiten van een verwerkersovereenkomst


Met MailChimp hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin wij van MailChimp verlangen dat zij de gegevens van onze klanten beschermt en deze gegevens niet aan derden verstrekt. Deze overeenkomst kan worden bekeken via de volgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/."


7. PLUGINS EN HULPMIDDELEN

YOUTUBE

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, dat wordt beheerd door Google. De exploitant van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als je een van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina's je hebt bezocht.


Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kun je met YouTube je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen op je YouTube-account.


YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) DSGVO.


Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vind je in de privacyverklaring van Youtube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


GOOGLE WEB FONTS

Voor een uniforme weergave van lettertypen maakt deze pagina gebruik van Web Fonts van Google. Wanneer u een pagina opent, laadt je browser de vereiste lettertypen in je browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.


Hiervoor moet je browser een directe verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Zo ziet Google dat onze webpagina via jouw IP-adres is geopend. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) DSGVO.


Als je browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt door je computer een standaardlettertype gebruikt.


Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.8. BETALINGSDIENSTVERLENERS

PAYPAL

Onze website accepteert betalingen via PayPal. De aanbieder van deze dienst is PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.


Als je voor betaling via PayPal kiest, worden de door jou verstrekte betalingsgegevens aan PayPal verstrekt op basis van art. 6 (1) (a) (Toestemming) en Art. 6 (1) (b) DSGVO (verwerking voor contractdoeleinden). Je hebt de mogelijkheid om je toestemming te allen tijde met toekomstig effect in te trekken. Het heeft geen invloed op de verwerking van eerder verzamelde gegevens.


KLARNA

Onze website accepteert betalingen via Klarna. Deze service wordt aangeboden door Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.


Klarna biedt verschillende betaalmogelijkheden (bijvoorbeeld gespreid betalen). Als je ervoor kiest om met Klarna te betalen, verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van je. Meer informatie vind je in het privacybeleid van Klarna: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.


Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. Het optimaliseren van de kassa-oplossing biedt een legitiem belang in de zin van art. 6 (1) (f) DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je apparaat worden opgeslagen en geen schade aanrichten. Ze blijven op je apparaat staan totdat je ze verwijdert. Ga voor meer informatie over hoe Klarna cookies gebruikt naar de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.


Gegevens worden naar Klarna verzonden op basis van art. 6 (1)(a) (Toestemming) en Art. 6 (1)(b) DSGVO (Verwerking voor contractdoeleinden). Je hebt de mogelijkheid om je toestemming te allen tijde met toekomstig effect in te trekken. Het heeft geen invloed op de verwerking van eerder verzamelde gegevens.


SOFORTÜBERWEISUNG

Onze website accepteert betalingen via Sofortüberweisung. De aanbieder van deze dienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland.


Sofortüberweisung biedt ons realtime betalingsbevestigingen, zodat we meteen aan het einde van ons contract kunnen beginnen.


Als je ervoor kiest om met Sofortüberweisung te betalen, dien je een pincode en een geldige TAN in bij Sofort GmbH zodat deze toegang heeft tot je online bankrekening. Sofort GmbH zal automatisch je rekeningsaldo controleren en de overboeking naar onze rekening uitvoeren met behulp van de door jou verstrekte TAN. Het stuurt dan onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden je inkomen, de roodstandbescherming en de beschikbaarheid van andere rekeningen en hun saldo gecontroleerd.


Naast de pincode en TAN worden de door jou verstrekte betalingsgegevens en persoonlijke informatie naar Sofort GmbH gestuurd. Deze persoonlijke informatie omvat je naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn om je betaling te verwerken. Deze gegevens moeten worden overgedragen om je veilig te kunnen identificeren en om fraude te voorkomen.


Gegevens worden doorgegeven aan Sofort GmbH op basis van art. 6 (1) (a) (Toestemming) en Art. 6 (1) (b) DSGVO (Proces"""

;CNC & LaserEngraving