RETOUREN

Ons doel is om al onze klanten tevreden en blij te houden met ons en onze producten.


We doen altijd ons uiterste best om ervoor te zorgen dat onze producten en onze communicatie met jou correct zijn.


Als er iets niet werkt, zullen we ons best doen om dit te corrigeren.


GARANTIE / KLACHTEN

Op alle producten van ons heb je 1 jaar garantie. Let op: dit geldt niet voor wat als normale slijtage wordt beschouwd.


We raden je echter aan om ons uitgebreide servicepakket voor alle 3D-printers te kopen, aangezien dit een complex product is met veel bewegende delen.


De garantie houdt in dat we het defecte product binnen de garantieperiode repareren of vervangen als het niet is beschadigd door verkeerd gebruik.

Bij het afhandelen van verkeerd gebruikte of verkeerd ingestelde producten, brengen wij je de servicekosten in rekening. Dit geldt ook als wij niets aan het product kunnen vinden of als je zelf de schade hebt veroorzaakt. De productgarantie is niet van toepassing op storingen die optreden tijdens of na wijziging van de functionaliteit en het uiterlijk, zoals een refurbishment, upgrade of andere modificaties van het product, zonder schriftelijke toestemming van 3D Prima.


Als je een garantiekwestie hebt of je wilt een klacht indienen, neem dan contact met ons op, dan zullen we het zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om het op te lossen. Als een product moet worden geretourneerd, geven we je een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) en instructies.


ONGEWENSTE GOEDEREN RETOURNEREN – ALLEEN EU-CONSUMENTEN

Binnen de EU heb je het recht om je online aankoop binnen 14 werkdagen te herroepen. 
Herroepingsrecht

Je hebt het recht deze overeenkomst/bestelling binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, te herroepen.

Afkoelperiode

De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het laatste stuk fysiek in bezit krijgt.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons informeren op:
Prima Printer Nordic AB
Blidögatan 27 D
211 24 MALMÖ
ZWEDEN
www.3dprima.com • info@3dprima.com • Tel: + 46 40 684 97 90

over je beslissing om deze bestelling /overeenkomst te herroepen door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld door een brief per post, fax of e-mail).

Je kunt gebruik maken van het bijgevoegde formulier hieronder voor herroeping , maar dit is niet verplicht.

Deadline

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat je je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt, voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van opzegging

Als je dit contract herroept, zullen wij alle betalingen terugbetalen die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als je een ander type levering hebt gekozen dan de standaardlevering die door ons wordt aangeboden).

We kunnen een aftrek doen op de terugbetaling vanwege waardeverlies van de geleverde goederen, als het verlies het gevolg is van onnodige hantering door jou.

We zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan:

(a) 14 dagen na de dag dat we de geleverde goederen van je terug hebben ontvangen, of

(b) (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop je het bewijs levert dat je de goederen hebt verzonden, of

(c) als er geen goederen zijn geleverd, 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van je beslissing om dit contract te annuleren.

We zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zijn er voor jou geen kosten verbonden aan de terugbetaling.


Behoud van vergoeding

We mogen wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben teruggekregen of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.


Teruggave van goederen

Je stuurt de goederen terug of overhandigt ze aan ons zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop je je herroeping van dit contract aan ons meedeelt. De deadline wordt gehaald als je de goederen terugstuurt, voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.


Retourkosten:

Het terugzenden van de goederen is op eigen kosten.


Aansprakelijkheid van de consument voor verminderde waarde van de goederen

Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen, wanneer dat het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

 

;CNC & LaserEngraving